Przygotowywanie pliku do druku w Drukarni Internetowej mgraph.pl


Akceptowalne formaty plików projektów graficznych: PDF, TIFF, JPG, CDR, EPS.

Parametry poszczególnych rozszerzeń:


 1. PDF

  1. projekt przystosowany do makiety produktu;

  2. zgodność z Acrobat 4.0;

  3. wymiary rzeczywiste;

  4. kolorystyka CMYK, bez dołączonych profili kolorów lub z dołączonym domyślnym profilem drukarni Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004);

  5. wszystkie czcionki przekształcone w krzywe;

  6. rozdzielczość 350 dpi dla druk offsetowego, 150 dpi dla druku wielkoformatowego i systemów wystawienniczych;

  7. najmniejsza dopuszczalna grubość linii 0,1 pkt;

  8. jeżeli w projekcie występują mapy bitowe powinny być one zapisane w skali 1:1 oraz w 8 bitowej kolorystyce CMYK.


 1. TIFF

  1. projekt przystosowany do makiety produktu;

  2. wymiary rzeczywiste;

  3. kolorystyka CMYK, bez dołączonych profili kolorów lub z dołączonym domyślnym profilem drukarni Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004);

  4. bez warstw, projekt spłaszczony;

  5. rozdzielczość 350 dpi dla druk offsetowego, 150 dpi dla druku wielkoformatowego i systemów wystawienniczych;

  6. najmniejsza dopuszczalna grubość linii 0,1 pkt;

  7. jeżeli w projekcie występują mapy bitowe powinny być one zapisane w skali 1:1 oraz w 8 bitowej kolorystyce CMYK.


 1. JPG

  1. projekt przystosowany do makiety produktu;

  2. wymiary rzeczywiste;

  3. kolorystyka CMYK, bez dołączonych profili kolorów lub z dołączonym domyślnym profilem drukarni Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004);

  4. bez warstw, projekt spłaszczony;

  5. rozdzielczość 350 dpi dla druk offsetowego, 150 dpi dla druku wielkoformatowego i systemów wystawienniczych;

  6. najmniejsza dopuszczalna grubość linii 0,1 pkt;

  7. jeżeli w projekcie występują mapy bitowe powinny być one zapisane w skali 1:1 oraz w 8 bitowej kolorystyce CMYK.


 1. CDR

  1. projekt przystosowany do makiety produktu;

  2. zgodność z wersją nie wyższą niż v15;

  3. wymiary rzeczywiste;

  4. kolorystyka CMYK, bez dołączonych profili kolorów lub z dołączonym domyślnym profilem drukarni Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004);

  5. wszystkie czcionki przekształcone w krzywe;

  6. rozdzielczość 350 dpi dla druk offsetowego, 150 dpi dla druku wielkoformatowego i systemów wystawienniczych;

  7. najmniejsza dopuszczalna grubość linii 0,1 pkt;

  8. jeżeli w projekcie występują mapy bitowe powinny być one zapisane w skali 1:1 oraz w 8 bitowej kolorystyce CMYK.


 1. EPS

  1. projekt przystosowany do makiety produktu;

  2. zgodność PostScript Level 2;

  3. wymiary rzeczywiste;

  4. kolorystyka CMYK, bez dołączonych profili kolorów lub z dołączonym domyślnym profilem drukarni Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004);

  5. wszystkie czcionki przekształcone w krzywe;

  6. rozdzielczość 350 dpi dla druk offsetowego, 150 dpi dla druku wielkoformatowego i systemów wystawienniczych;

  7. najmniejsza dopuszczalna grubość linii 0,1 pkt;

  8. jeżeli w projekcie występują mapy bitowe powinny być one zapisane w skali 1:1 oraz w 8 bitowej kolorystyce CMYK.


Wszystkie projekty graficzne nie spełniające powyższych wymagań będą automatycznie odrzucane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z błędów w plikach.